COMMITTEES

HONORARY CHAIR

Pr Nguyen Trong Giang HUST, VIETNAM
Assoc. Prof Pham Hoang Luong HUST, VIETNAM

GENERAL CHAIR

Pr Eric Castelli MICA Institute, HUST, VIETNAM

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE

Pr Kim-Teng Lua COLIPS, SINGAPORE
Pr Haizhou Li Institute for Infocomm Research and COLIPS
Dr Chern Nam Yap IEEE Singapore Computer Chapter

PROGRAM CO-CHAIRS

Pr Pham Thi Ngoc Yen MICA Institute, HUST, VIETNAM
Dr Deyi Xiong COLIPS, SINGAPORE

PUBLICATION CHAIR

Dr Minghui Dong Institute for Infocomm Research and COLIPS

ORGANIZING COMMITTEE

M Trần Đỗ Đạt (Local Organizing Chair) MICA Institute, HUST, VIETNAM
M Nguyễn Việt Sơn, (Publicity) MICA Institute, HUST, VIETNAM
Ms Đỗ Thị Thanh Hiền (Account) MICA Institute, HUST, VIETNAM
M Mạc Đăng Khoa (Hotels and Venue) MICA Institute, HUST, VIETNAM
Ms Đỗ Thị Ngọc Diệp (Secretary) MICA Institute, HUST, VIETNAM
Ms Bùi Thu Thủy (Tours and Transport) MICA Institute, HUST, VIETNAM
M Benoit Weber (Website) MICA Institute, HUST, VIETNAM

PROGRAM COMMITTEE

Kamel SMAILI France
Philippe BLACHE France
Brigitte BIGI France
Alexis MICHAUD France
Pascal NOCERA France
Tu-Bao Ho Japan
Thanh-Huong Le Vietnam
Quang-Dang-Khoa Truong Vietnam
Thi-Minh-Huyen Nguyen Vietnam
Xianchao Wu Japan
Shu Cai USA
Yidong Chen China
Quoc-Cuong Nguyen Vietnam
Dongdong Zhang China
Wanxiang Che China
Zhongjun He China
Jinsong Su China
Zhihui Wang China
Yun Huang Singapore
Cheung-Chi Leung Singapore
YaoZhu Chan Singapore
Rafael Banchs Singapore
Longhua Qian China
Fang Kong China
Shoushan Li China
Hai Zhao China
Wenliang Chen Singapore
Yanjun Ma China
Yang Liu China
Yu Zhou China
Genevieve Caelen-Haumont Vietnam
Ngoc-Diep Do Vietnam
Viet-Son Nguyen Vietnam
Do-Dat Tran Vietnam
Hideki KASHIOKA Japan
Yunhua Hu China
Jun Lang Singapore
Donghong Liu China
Vaishna Narang India
Lin He China
Siu Wa Lee Singapore
Jingbo Zhu China
Quan Zhang China
Xiaodong Shi China
Hongfei Lin China
Ling Cen Singapore
Chengqing Zong China
Nengheng Zheng Hong Kong
Dequan Zheng China
Xiaoheng Zhang Hong Kong
Hui Zhang China
Hao Yu Japan
Yongkyoon No South Korea
YuanChao Liu China
Muyun Yang China
Yongzeng Xue China
Yunfang Wu China
Chai Wutiwiwatchai Thailand
Chung-Hsien Wu Taiwan
Hui Wang Singapore
Hsin-Min Wang Taiwan
Hai-Quan Vu Vietnam
Sornlertlamvanich Virach Thailand
Jianhua Tao China
Le Sun China
Jun Sun Singapore
Hammam Riza India
Qiaoming Zhu China
Thi-Tuoi Phan Vietnam
Bhaskararao Peri Japan
Phuong-Thai Nguyen Vietnam
Urt Nasun Hong Kong
Bin Ma Singapore
Xugang Lu Japan
Chi-Mai Luong Vietnam
Qun Liu China
Chao-Lin Liu Taiwan
Bingquan Liu China
Olivia Lam Hong Kong
Tom Lai Hong Kong
Jong-Bok Kim South Korea
Donghong Ji China
Xuanjing Huang China
Gai-Tai Huang Taiwan
Fuhui Hsieh Taiwan
Bao-Quoc Ho Vietnam
Yi Guan China
Helena Hong Gao Singapore
Guohong Fu China
Xuan-Quang Do USA
Dien Dinh Vietnam
Key-Sun Choi South Korea
Hsin-Hsi Chen Taiwan
Chin-Chuan Cheng Taiwan
Boxing Chen Canada
Tao-Hsing Chang Taiwan
Chin-Chen Chang Taiwan
Hoang-Tru Cao Vietnam
Xiangyu Duan Singapore
Pham Thi Ngoc Yen Vietnam
Eric Castelli Vietnam
Alice Vitrant France
Natalie Vallee France
Philippe Martin France
Nguyen Bach
Christophe d'Alessandro France