Viện MICA đã tổ chức nhiều khoá đào tạo cho các đối tác công nghiệp trong và ngoài nước.

Các đối tác Việt Nam:

  Công ty truyền dữ liệu Việt Nam

SEEN

  Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật công trình SEEN

  Điện lực Việt Nam
    ASEATEC Asean Trading Engineering Co. LTD

  Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
    Nhà máy xi-măng Hải Phòng

  Công ty Truyền thông Quốc tế
    Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thuỷ (VINAMAREL)
    AUTECH

Các đối tác quốc tế:

  Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
  PFIEV Programme de Formation d'Ingénieurs d'Excellence au Vietnam
  CFVG Centre Franco-Vietnamien de Gestion

  REF Ressources pour l'Enseignement du Français
  AUF Agence Universitaire de la Francophonie
     

page mise à jour le 2 novembre 2007